Home2020

2020 Wrzesień

Credibly reintermediate backend ideas for cross-platform models. Continually reintermediate integrated processes through technically sound intellectual capital. Holistically foster superior methodologies without market-driven best practices.

Operator Makroregionu 5 projektu „Akademia Menadżera 2” uprzejmie przypomina o konieczności przesłania/złożenia dokumentacji zgłoszeniowej (wraz z kopią sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych – jeśli dotyczy) w terminie 14 kalendarzowych od daty złożenia elektronicznej wersji. Proszę o przesłanie/złożenie ww. dokumentów na adres: Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Żmigrodzka...

„Operator Makroregionu 5 w ramach projektu „Akademii Menadżera 2” informuje, iż kwota zadeklarowana przez Przedsiębiorców w złożonych formularzach zgłoszeniowych przekroczyła 150% przewidzianej alokacji na I rundę naboru. W związku z powyższym działając na podstawie § 5 pkt. 26 REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Operator informuje, iż zamknięcie naboru nastąpi o godz. 12.00 w dniu...

Z uwagi na pojawiające się pytania i wątpliwości Operator Makroregionu 5 informuje: 1) W przypadku spełniania przez przedsiębiorcę warunków określonych Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie w: Paragraf 3 Grupa docelowa Projektu Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, spełniających następujące warunki: ……. g) otrzymały wsparcie w ramach Akademii Menadżera MMŚP tylko na opracowanie analizy potrzeb rozwojowych...

– Krok 1 – Zgłoszenie do Projektu następuje poprzez Formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Akademia Menadżera MŚP 2” : https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz-1 – Krok 2 – Po wysłaniu formularza rekrutacyjnego PARP otrzymacie Państwo droga elektroniczną na wskazany w formularzu rekrutacyjnego PARP adres e-mail  informację o przyjęciu formularza rekrutacyjnego PARP przez Operatora oraz...

Uprzejmie informujemy, iż I runda naboru formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw do udziału w projekcie nr WND_ POWR.02.01.00-00-AM19/20 pt:. „Akademia Kompetencji Menadżera odpowiedzią na zmiany gospodarcze w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim” realizowanego w ramach konkursu nr  POWR.02.21.00-IP.09-00-01/20  „Akademia Menadżera MMŚP 2” zostanie przeprowadzona w terminie: od godz. 9.00 dnia 24.09.2020 do godz. 12.00 dnia 07.10.2020...

Poniżej do pobrania aktualne wzory dokumentów obowiązujących w projekcie: Regulamin z dnia 01.09.2021 zał-nr-1-Opis_uniwersalnych_kompetencji_menadżerskich zał-nr-2a-Oświadczenie -speł.-kryt MSP-i-powiązaniach zał-nr-2-Fromularza-zgłoszeniowy-przedsiębiorstwa zał-nr-3-Minimalny-zakres-analizy-potrzeb-rozwojowych zał-nr-4-Formularz-zgłoszeniowy-pracownika_właściciela za-nr-5- oświadczenie-uczestnika-projektu zał-nr-6-Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis zał-nr-7-Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_de-minimis zał-nr-8-Oświadczenie-dotyczące-otrzymanej-pomocy-de-minimis zał-nr-9-Oświadczenie dotyczące weryfikacji statusu pracownika zał nr-10-Umowa-wsparcia obow. od 01.09.2021 zał-nr-11-Formularze-rozliczenia Umowa-wsparcia obow. od 01.09.2021 zał-nr-1-do-umowy – Oświadczenie-o-niezmienności-danych zał-nr-2-do-umowy – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa z dnia 01.09.2021 zał-nr-3-do umowy Oświadczenie-uczestnika-projektu...

KontaktZDZ Poznań
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań
507 077 758, 507 081 240
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/mapa1.png
Osoby do kontaktu
Anna Turecka 507 081 240
Magdalena Konieczna 507 077 758
Rafał Stachowiak 507 077 758
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ZDZ Poznań. All rights reserved.

http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/fundusze-europejskie-logotypy1-scaled.jpg