Wyjaśnienia – pytania i wątpliwości dot. Formularzu Zgłoszeniowego Przedsiębiorstwa

23 września 2020

Z uwagi na pojawiające się pytania i wątpliwości Operator Makroregionu 5 informuje:

1) W przypadku spełniania przez przedsiębiorcę warunków określonych Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie w:

Paragraf 3 Grupa docelowa Projektu

  1. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, spełniających następujące warunki:

…….

g) otrzymały wsparcie w ramach Akademii Menadżera MMŚP tylko na opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa,

h) otrzymały wsparcie w ramach Akademii Menadżera MMŚP na opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa i wydelegowały do Akademii Menadżera MMŚP tylko część z pracowników objętych analizą potrzeb rozwojowych. W takim przypadku przedsiębiorca będzie mógł wydelegować do udziału w Akademii Menadżera MMŚP 2 pracowników nieobjętych wsparciem w ramach Akademii Menadżera MMŚP

 

Prosimy by w Formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorstwa do projektu zaznaczyć w pyt.

 Reprezentowane przeze mnie przedsiębiorstwo nie zostało objęte wsparciem w ramach projektu dofinansowanego w konkursie POWR.02.21.00-IP.09-00-003/18” – odpowiedź „TAK

 

2) W przypadku odpowiedzi „TAK”  na pytanie dotyczące „Obowiązku składania sprawozdań finansowych” w Formularzy zgłoszeniowym przedsiębiorstwa prosimy o nie załączanie w wersji elektronicznej kopii sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych. Ww. sprawozdania proszę składać/przesłać wyłączenie w formie papierowych kopii w ciągu 14 kalendarzowych wraz z pozostałą dokumentacją zgłoszeniową.

KontaktZDZ Poznań
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań
507 077 758, 507 081 240
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/mapa1.png
Osoby do kontaktu
Anna Turecka 507 081 240
Magdalena Konieczna 507 077 758
Rafał Stachowiak 507 077 758
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ZDZ Poznań. All rights reserved.

http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/fundusze-europejskie-logotypy1-scaled.jpg