Home2020

2020 Październik

Credibly reintermediate backend ideas for cross-platform models. Continually reintermediate integrated processes through technically sound intellectual capital. Holistically foster superior methodologies without market-driven best practices.

Poniżej Operator Makroregionu 5 przedstawia Listę rankingową I rundy naboru wniosków zgłoszeniowych w ramach projektu pt: „Akademia Kompetencji Menadżera odpowiedzią na zmiany gospodarcze w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim” nr WND-POWR.02.21.00- 00-AM19/20 realizowanego w ramach konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-01/20 – „AKADEMIA MENADŻERA 2”: Lista rankingowa – I runda naboru wniosków   Wszystkim Przedsiębiorcom dziękujemy za...

Operator Makroregionu 5 informuje, iż z uwagi na dużą ilość nadesłanych formularzy zgłoszeniowych w ramach I rundy naboru, termin weryfikacji formularzy został wydłużony do dnia 16.10.2020 r. Lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie http://akademiamenadzeramsp.pl/   niezwłocznie  po zakończeniu procedury weryfikacji nadesłanych dokumentów zgłoszeniowych.

KontaktZDZ Poznań
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Metalowa 4
60-118 Poznań
507 077 758, 507 081 240
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/mapa1.png
Osoby do kontaktu
Anna Turecka 507 081 240
Magdalena Konieczna 507 077 758
Małgorzata Kaniewska 603 138 382
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ZDZ Poznań. All rights reserved.

http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/fundusze-europejskie-logotypy1-scaled.jpg