Home2021

2021 Styczeń

Credibly reintermediate backend ideas for cross-platform models. Continually reintermediate integrated processes through technically sound intellectual capital. Holistically foster superior methodologies without market-driven best practices.

Operator Makroregionu 5 projektu „Akademia Menadżera 2” uprzejmie przypomina o konieczności przesłania/złożenia dokumentacji zgłoszeniowej (wraz z kopią sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych – jeśli dotyczy) w terminie 14 kalendarzowych od daty złożenia elektronicznej wersji. Proszę o przesłanie/złożenie ww. dokumentów na adres: Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Żmigrodzka...

Informujemy, iż  kwota złożonych wniosków przekroczyła 150% zakładanej alokacji. W związku z powyższym działając na podstawie 26 pkt paragraf 5 REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Operator postanowił o zawieszeniu naboru wniosków o godz. 10.00 w dniu 25.01.2021 r.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem II rundą naboru wniosków do projektu oraz powstałymi problemami technicznymi z tym związanymi, nabór z dnia 20.01.2021 r. został anulowany. Wszystkie formularze zgłoszeniowe, które wpłynęły w dniu wczorajszym, tj. 20.01.2021 r. zostały anulowane i muszą zostać wygenerowane oraz złożone ponownie. Operator Makroregionu 5 wyznacza równocześnie, nowy termin rozpoczęcia II...

Informujemy, iż z przyczyn technicznych II runda naboru wniosków zgłoszeniowych zostaje zawieszona. Operator poinformuje o nowym terminie rozpoczęcia naboru w ramach II rundy w dniu 21.01.2021 r. osobnym komunikatem na stronie internetowej projektu. Wszystkie formularze złożone w dniu dzisiejszym zostaną anulowane. Przepraszamy za niedogodności.

Uprzejmie informujemy, iż II runda naboru formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw do udziału w projekcie nr WND_ POWR.02.01.00-00-AM19/20 pt:. „Akademia Kompetencji Menadżera odpowiedzią na zmiany gospodarcze w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim” realizowanego w ramach konkursu nr  POWR.02.21.00-IP.09-00-01/20  „Akademia Menadżera MMŚP 2” zostanie przeprowadzona w terminie: od godz. 9.00 dnia 20.01.2021 do godz. 9.00 dnia 03.02.2021...

KontaktZDZ Poznań
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Metalowa 4
60-118 Poznań
507 077 758, 507 081 240
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/mapa1.png
Osoby do kontaktu
Anna Turecka 507 081 240
Magdalena Konieczna 507 077 758
Małgorzata Kaniewska 603 138 382
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ZDZ Poznań. All rights reserved.

http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/fundusze-europejskie-logotypy1-scaled.jpg