Przypomnienie o złożeniu papierowych wersji dokumentacji zgłoszeniowej

26 stycznia 2021

Operator Makroregionu 5 projektu „Akademia Menadżera 2” uprzejmie przypomina o konieczności przesłania/złożenia dokumentacji zgłoszeniowej (wraz z kopią sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych – jeśli dotyczy) w terminie 14 kalendarzowych od daty złożenia elektronicznej wersji.

Proszę o przesłanie/złożenie ww. dokumentów na adres:

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Żmigrodzka 41/49

60-171 Poznań

 

Proszę na kopercie o dopisek – „Akademia Menadżera 2, nr Wniosku……….” co ułatwi nam powiązanie elektronicznej wersji z przesłanymi/złożonymi dokumentami  papierowymi

KontaktZDZ Poznań
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Metalowa 4
60-118 Poznań
507 077 758, 507 081 240
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/mapa1.png
Osoby do kontaktu
Anna Turecka 507 081 240
Magdalena Konieczna 507 077 758
Małgorzata Kaniewska 603 138 382
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ZDZ Poznań. All rights reserved.

http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/fundusze-europejskie-logotypy1-scaled.jpg