Home2021

2021 Maj

Credibly reintermediate backend ideas for cross-platform models. Continually reintermediate integrated processes through technically sound intellectual capital. Holistically foster superior methodologies without market-driven best practices.

Zgodnie z zapisem umowy §3 pkt 13 „Przedsiębiorca zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich usług rozwojowych w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy, w uzasadnionych przypadkach na wniosek Przedsiębiorcy Operator może wydłużyć ten okres do 150 dni.” Jak mówi zapis Umowy, Operator może w uzasadnionych przypadkach wydłużyć okres realizacji umowy do 150 dni. Uzasadnienie przypadki...

Poniżej Operator Makroregionu 5 przedstawia Listę rankingową I tury w ramach III rundy naboru wniosków zgłoszeniowych w ramach projektu pt: „Akademia Kompetencji Menadżera odpowiedzią na zmiany gospodarcze w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim” nr WND-POWR.02.21.00- 00-AM19/20 realizowanego w ramach konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-01/20 – „AKADEMIA MENADŻERA 2”: Lista rankingowa I tura III naboru wniosków rundy...

W przypadku realizacji usług zdalnych Operator informuje, iż od dnia 17.05.2021 r. zaczął obowiązywać dokument Standard Usług Zdalnych (załącznik nr 5 do Regulamin-Bazy-Usug-Rozwojowych-z-dnia-17.05). W związku z powyższym w przypadku realizacji przez Przedsiębiorstwo usług w trybie zdalnym Operator rezerwuje sobie możliwość dokonania weryfikacji spełniania standardów opisanych w ww. dokumencie. Weryfikacja będzie dokonywana równolegle z kontrolą poprawnością...

KontaktZDZ Poznań
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Metalowa 4
60-118 Poznań
507 077 758, 507 081 240
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/mapa1.png
Osoby do kontaktu
Anna Turecka 507 081 240
Magdalena Konieczna 507 077 758
Małgorzata Kaniewska 603 138 382
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ZDZ Poznań. All rights reserved.

http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/fundusze-europejskie-logotypy1-scaled.jpg