Usługi zdalne – wprowadzenia Standardu Usług Zdalnych

21 maja 2021

W przypadku realizacji usług zdalnych Operator informuje, iż od dnia 17.05.2021 r. zaczął obowiązywać dokument Standard Usług Zdalnych (załącznik nr 5 do Regulamin-Bazy-Usug-Rozwojowych-z-dnia-17.05). W związku z powyższym w przypadku realizacji przez Przedsiębiorstwo usług w trybie zdalnym Operator rezerwuje sobie możliwość dokonania weryfikacji spełniania standardów opisanych w ww. dokumencie. Weryfikacja będzie dokonywana równolegle z kontrolą poprawnością przesłanej karty usług usługi w systemie Operatora.

KontaktZDZ Poznań
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań
507 077 758, 507 081 240
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/mapa1.png
Osoby do kontaktu
Anna Turecka 507 081 240
Magdalena Konieczna 507 077 758
Rafał Stachowiak 507 077 758
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ZDZ Poznań. All rights reserved.

http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/fundusze-europejskie-logotypy1-scaled.jpg