Wydłużenie okresu realizacji usług rozwojowych – informacje

27 maja 2021

Zgodnie z zapisem umowy §3 pkt 13 „Przedsiębiorca zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich usług rozwojowych w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy, w uzasadnionych przypadkach na wniosek Przedsiębiorcy Operator może wydłużyć ten okres do 150 dni.”

Jak mówi zapis Umowy, Operator może w uzasadnionych przypadkach wydłużyć okres realizacji umowy do 150 dni. Uzasadnienie przypadki dla Operatora to m.in.:

– przebywanie na izolacji, kwarantannie, pozytywny wynik testu na COVID-19 – potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

– przypadki losowe np. przedłużająca się choroba, wypadek, pobyt w szpitalu – potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

– duża liczba pracowników kierowanych na usługi z danej firmy.

Jeśli zachodzi którakolwiek z wymienionych przesłanek  proszę o jej potwierdzenie odpowiednimi dokumentami, wówczas Operator rozpatrzy Państwa prośbę.

Operator Makroregionu 5 w ramach konkursu „Akademia Menadżera 2” ma obowiązek wywiązywania się z osiągania określonych wskaźników względem PARP i z tego powodu nie może każdorazowo wydłużać okresu realizacji usług rozwojowych do maksymalnego terminu, tj. 150 dni, gdyż spowodowało by to opóźnienia w raportowaniu osiągniętych rezultatów co skutkowałoby negatywnymi konsekwencjami dla Operatora.

Jeśli nie są Państwo w stanie zrealizować usług we wskazanym przez Operatora terminie mogą Państwo zakończyć udział w projekcie na etapie diagnozy wówczas po przedstawieniu pełnej dokumentacji mogą Państwo uzyskać refundację kosztów usługi doradczej mającej na celu Opracowanie Diagnozy potrzeb  firmy.

 

KontaktZDZ Poznań
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań
507 077 758, 507 081 240
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/mapa1.png
Osoby do kontaktu
Anna Turecka 507 081 240
Magdalena Konieczna 507 077 758
Rafał Stachowiak 507 077 758
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ZDZ Poznań. All rights reserved.

http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/fundusze-europejskie-logotypy1-scaled.jpg