Analiza/Diagnoza potrzeb rozwojowych – ważne informacje

15 czerwca 2021

Operator Makroregionu 5 przypomina, że zgodnie z zapisem §13 TERMINY i ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE Regulaminu rekrutacji oraz udziału w projekcie  Przedsiębiorstwo ma możliwość co do zasady jednokrotnego uzupełnienia/korekty dokumentów składanych po podpisaniu umowy wsparcia, w tym m.in. Analizy/Diagnoza Potrzeb Rozwojowych.

Operator Makroregionu 5 informuje, że co do zasady będzie przestrzegał ww. zapisu, a uporczywe błędne korygowanie dokumentu Analizy/Diagnoza Potrzeb Rozwojowych niezgodnie z uwagami eksperta oceniającego ww. dokument może skutkować odmową wypłacenia refundacji kosztów poniesionych przez Przedsiębiorcę.

Ponadto ostateczny termin zatwierdzenia przez Operatora Makroregionu 5 Analizy/Diagnoza Potrzeb Rozwojowych (z uwagi na wydłużony termin wprowadzenia stosownych korekt przez Przedsiębiorcę) nie będzie stanowił podstawy do wydłużenia okresu realizacji usług rozwojowych dla pracownika/ów.

W przypadku wątpliwości związanych z zakresem koniecznych korekt proszę o bezpośredni kontakt z osobą dokonującą weryfikacji.

Operator informuje również, iż dokonano w dniu 14.06.2021 zmian w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – zrezygnowano z pobierania Oświadczenia VAT przedsiębiorcy

KontaktZDZ Poznań
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Metalowa 4
60-118 Poznań
507 077 758, 507 081 240
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/mapa1.png
Osoby do kontaktu
Anna Turecka 507 081 240
Magdalena Konieczna 507 077 758
Małgorzata Kaniewska 603 138 382
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ZDZ Poznań. All rights reserved.

http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/fundusze-europejskie-logotypy1-scaled.jpg