Termin naboru – IV runda naboru formularzy zgłoszeniowych

17 sierpnia 2021

Operator Makroregionu 5 informuje, iż I nabór w ramach IV rundy naboru wniosków  zostanie uruchomiony w dniu 14.09.2021 r. o godz. 9.00.

PILNE!!!! Z uwagi na osiągnięcie zakładanych wskaźników dot. mikroprzedsiębiorstw założonych przez Operatora dla realizowanego projektu. Nabór w dniu 14.09.2021 zostanie skierowany wyłącznie do małych i średnich przedsiębiorstw.

Instrukcja składania wniosków w Portalu Operatora udostępniona jest na stronie http://akademiamenadzeramsp.pl/2020/09/23/instrukcja-skladania-wniosku-w-portalu-operatora/

Jednocześnie Operator Makroregionu 5 informuje, że ze względu na prace modernizacyjne systemu teleinformatycznego Operatora  https://am2-zdz.pl związane z przygotowaniem kolejnej rundy naboru, w dniach 18.08.2021 r. – 31.08.2021 r.  niemożliwym będzie dokonywanie w systemie Operatora https://am2-zdz.pl  edycji formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu.

Równocześnie informujemy, że system Operatora https://am2-zdz.pl w zakresie rozliczeń oraz wymiany korespondencji z przedsiębiorcami, którzy podpisali umowę wsparcia z Operatorem Makroregionu 5 będzie działał bez zakłóceń.

System powróci do pełnej funkcjonalności w dniu 01.09.2021 – godz. 8.00.

KontaktZDZ Poznań
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań
507 077 758, 507 081 240
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/mapa1.png
Osoby do kontaktu
Anna Turecka 507 081 240
Magdalena Konieczna 507 077 758
Rafał Stachowiak 507 077 758
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ZDZ Poznań. All rights reserved.

http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/fundusze-europejskie-logotypy1-scaled.jpg