Przypomnienie o złożeniu papierowej wersji dokumentów zgłoszeniowych

27 września 2021

Operator Makroregionu 5 projektu „Akademia Menadżera 2” uprzejmie przypomina o konieczności przesłania/złożenia dokumentacji zgłoszeniowej (wraz z kopią sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych – jeśli dotyczy oraz kserokopiami zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis podmiotów powiązanych) w terminie 14 kalendarzowych od daty złożenia elektronicznej wersji, tj. 29.09.2021 r. – liczy się nadania dokumentów do siedziby Operatora.

Proszę o przesłanie/złożenie ww. dokumentów na adres:

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Żmigrodzka 41/49

60-171 Poznań

KontaktZDZ Poznań
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Metalowa 4
60-118 Poznań
507 077 758, 507 081 240
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/mapa1.png
Osoby do kontaktu
Anna Turecka 507 081 240
Magdalena Konieczna 507 077 758
Rafał Stachowiak 507 077 758
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ZDZ Poznań. All rights reserved.

http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/fundusze-europejskie-logotypy1-scaled.jpg