Zmiany w kartach usług rozwojowych

14 lutego 2022

Zgodnie z zapisem umowy §3 pkt 13 „Przedsiębiorca zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich usług rozwojowych w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy, w uzasadnionych przypadkach na wniosek Przedsiębiorcy Operator może wydłużyć ten okres …

Jak mówi zapis Umowy, Operator może w uzasadnionych przypadkach wydłużyć okres realizacji umowy. Uzasadnienie przypadki dla Operatora to m.in.:

– przebywanie na izolacji, kwarantannie, pozytywny wynik testu na COVID-19 – potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

– przypadki losowe np. przedłużająca się choroba, wypadek, pobyt w szpitalu – potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

Jeśli zachodzi którakolwiek z wymienionych przesłanek  proszę o jej potwierdzenie (poprzez wiadomość e-mail) odpowiednimi dokumentami, wówczas Operator rozpatrzy Państwa prośbę i odblokuje możliwość wczytania w w systemie nowej lub zmodyfikowanej karty usługi.

 

KontaktZDZ Poznań
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Metalowa 4
60-118 Poznań
507 077 758, 507 081 240
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/mapa1.png
Osoby do kontaktu
Anna Turecka 507 081 240
Magdalena Konieczna 507 077 758
Rafał Stachowiak 507 077 758
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ZDZ Poznań. All rights reserved.

http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/fundusze-europejskie-logotypy1-scaled.jpg