I nabór w ramach VIII rundy naboru – informacje

13 września 2022

Uprzejmie informujemy, iż I nabór w ramach VIII rundy naboru formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw do udziału w projekcie nr WND_ POWR.02.01.00-00-AM19/20 pt:. „Akademia Kompetencji Menadżera odpowiedzią na zmiany gospodarcze w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim” realizowanego w ramach konkursu nr  POWR.02.21.00-IP.09-00-01/20  „Akademia Menadżera MMŚP 2” zostanie przeprowadzona w terminie:

Pilne

Z uwagi na zgłaszane przez przedsiębiorców problemy z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego PARP na stronie https://www.parp.gov.pl Operator Makroregionu 5 podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru formularzy zgłoszeniowych w systemie rekrutacyjnych Operatora https://am2-zdz.pl do dnia 22.09.2022 r. do godz. 9.00

Nabór od godz. 9.00 dnia 08.09.2022 do godz. 9.00 dnia 22.09.2022

Alokacja przewidziana na I nabór w ramach VIII rundy naboru: 1 797 940,15 PLN

PILNE!!!!

Nabór otwarty w dniu 08.09.2022 zostanie skierowany wyłącznie do mikro(z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw niezatrudniających pracowników) małych i średnich przedsiębiorstw.

Ww. zakresie został również zaktualizowany Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa

Operator zastrzega, możliwość zakończenia danej rundy naboru w chwili wpłynięcia wniosków rekrutacyjnych na łączną kwotę przekraczającą 150% przewidzianej alokacji na daną rundę naboru.

Procedura rekrutacyjna odbędzie się elektronicznie poprzez Portal Operatora https://am2-zdz.pl

Instrukcja składania wniosków w Portalu Operatora udostępniona jest na stronie http://akademiamenadzeramsp.pl/2020/09/23/instrukcja-skladania-wniosku-w-portalu-operatora/

Przedsiębiorcy, którzy złożyli formularz rekrutacyjny PARP na stronie https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz-1#formularz otrzymali dane dostępowe (login, hasło) do portalu Operatora https://am2-zdz.pl  obsługującego realizację projektu.

Operator dokonuje refundacji jednorazowo za całą Umowę wsparcia po przedstawieniu  dokumentów za wszystkie usługi rozwojowe zrealizowane w ramach  umowy wsparcia. Nie ma możliwości dokonywania refundacji cząstkowych.

KontaktZDZ Poznań
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Metalowa 4
60-118 Poznań
507 077 758, 507 081 240
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/mapa1.png
Osoby do kontaktu
Anna Turecka 507 081 240
Magdalena Konieczna 507 077 758
Małgorzata Kaniewska 603 138 382
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ZDZ Poznań. All rights reserved.

http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/fundusze-europejskie-logotypy1-scaled.jpg