Dokumenty obowiązujące w projekcie

10 sierpnia 20230

 

Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-z-dnia-29.05.2023r
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie z dnia – 14.11.2022
Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa- w projekcie z-dnia-31-08-2022
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie z dnia 31.05.2022
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie z dnia 06.04.2022
Regulamin z dnia 24.01.2022

 

Regulamin z dnia 25.11.2021

 

Regulamin z dnia 01.09.2021

 

Poniżej do pobrania aktualne wzory dokumentów obowiązujących w projekcie:

Umowa-wsparcia obow. od 01.09.2021

 

 

Archiwalne:

Regulamin z dnia 16.04.2021

zał nr 1-Opis_uniwersalnych_kompetencji_menaderskich – obow. od dnia 08.01.2021

zał nr 2-Fromularza-zgłoszeniowy-przedsiębiorstwa – obow. od dnia 08.01.2021

zał nr 2a-Oświadczenie-o-speł.-kryt.-MŚP-i-powiązaniach – obow. od dnia 08.01.2021

zał nr 3-Minimalny-zakres-analizy-potrzeb-rozwojowych -obow. od dnia 08.01.2021

zał nr 4-Formularz-zgłoszeniowy-pracownika_właściciela – obow. od dnia 08.01.2021

zał nr 5-Oświadczenie-uczestnika-projektu – obow. od dnia 08.01.2021

zał nr 6-Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis – obow. od dnia 08.01.2021

zał nr 7-Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_de-minimis – obow. od dnia 08.01.2021

zał nr 8-Oświadczenie-dotyczące-otrzymanej-pomocy-de-minimis – obow. od dnia 08.01.2021

zał nr 9-Oświadczenie-o-VAT – obow. od dnia 08.01.2021

Zał nr 10- Umowa wsparcia – obow. od dnia 08.01.2021

zał nr 11-Formularze-rozliczenia-wsparcia_uwagi – obow. od dnia 08.01.2021

 

Archiwalne:

Regulamin z dnia 15.02.2021

Regulamin obowiązujący od dnia 08.01.2021

 

Archiwalne wzory dokumentów – nabór I :

Ostateczna wersja Regulamin rekrutacji.

zał nr 1 Opis_uniwersalnych_kompetencji_menaderskich – ostateczna wersja

zał nr 2 Fromularza zgłoszeniowy przedsiębiorstwa -ostateczna wersja

zał-nr-2a-Oświadczenie-o-speł.-kryt.-MŚP-i-powiązaniach- bd

zał nr 4 Formularz zgłoszeniowy pracownika_właściciela – ostateczna wersja

zał nr 5 Oświadczenie uczestnika projektu – ostateczna wersja

zał nr 6 Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis – ostateczna wersja

zał nr 7 Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_de minimis – ostateczna wersja

zał-nr-8-Oświadczenie-dotyczące-otrzymanej-pomocy-de-minimis-bd

zał nr 9 Oświadczenie o VAT -ostateczna wersja

Zał nr 10 Umowa wsparcia wersja ostateczna

Zał. 3 Minimalny zakres analizy potrzeb rozwojowych – ostatecza wersja

Zal 11- Formularze rozliczenia wsparcia_uwagi -ostateczna wersja

zał nr 1 do umowy Oświadczenie o niezmienności danych – ostateczna wersja

Leave a Reply

KontaktZDZ Poznań
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Metalowa 4
60-118 Poznań
507 077 758, 507 081 240
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/mapa1.png
Osoby do kontaktu
Anna Turecka 507 081 240
Magdalena Konieczna 507 077 758
Małgorzata Kaniewska 603 138 382
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ZDZ Poznań. All rights reserved.

http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/fundusze-europejskie-logotypy1-scaled.jpg