HomeCategory

Aktualnosci

Poniżej Operator Makroregionu 5 przedstawia Listę rankingową I tury w ramach IV rundy naboru wniosków zgłoszeniowych w ramach projektu pt: „Akademia Kompetencji Menadżera odpowiedzią na zmiany gospodarcze w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim” nr WND-POWR.02.21.00- 00-AM19/20 realizowanego w ramach konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-01/20 – „AKADEMIA MENADŻERA 2”: Ranking – I tura IV rundy naboru wniosków...

Operator Makroregionu 5 projektu „Akademia Menadżera 2” uprzejmie przypomina o konieczności przesłania/złożenia dokumentacji zgłoszeniowej (wraz z kopią sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych – jeśli dotyczy oraz kserokopiami zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis podmiotów powiązanych) w terminie 14 kalendarzowych od daty złożenia elektronicznej wersji, tj. 29.09.2021...

Operator Makroregionu 5 informuje, iż I nabór w ramach IV rundy naboru wniosków  zostanie uruchomiony w dniu 14.09.2021 r. o godz. 9.00. PILNE!!!! Z uwagi na osiągnięcie zakładanych wskaźników dot. mikroprzedsiębiorstw założonych przez Operatora dla realizowanego projektu. Nabór w dniu 14.09.2021 zostanie skierowany wyłącznie do małych i średnich przedsiębiorstw. Instrukcja składania wniosków w Portalu Operatora...

Operator Makroregionu 5 przypomina, że zgodnie z zapisem §13 TERMINY i ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE Regulaminu rekrutacji oraz udziału w projekcie  Przedsiębiorstwo ma możliwość co do zasady jednokrotnego uzupełnienia/korekty dokumentów składanych po podpisaniu umowy wsparcia, w tym m.in. Analizy/Diagnoza Potrzeb Rozwojowych. Operator Makroregionu 5 informuje, że co do zasady będzie przestrzegał ww. zapisu, a uporczywe...

Operator Makroregionu 5 przypomina, że zgodnie z zapisem §13 TERMINY i ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE Regulaminu rekrutacji oraz udziału w projekcie  Przedsiębiorstwo ma możliwość co do zasady jednokrotnego uzupełnienia/korekty dokumentów składanych po podpisaniu umowy wsparcia, w tym m.in. Analizy/Diagnoza Potrzeb Rozwojowych. Operator Makroregionu 5 informuje, że co do zasady będzie przestrzegał ww. zapisu, a uporczywe...

Zgodnie z zapisem umowy §3 pkt 13 „Przedsiębiorca zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich usług rozwojowych w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy, w uzasadnionych przypadkach na wniosek Przedsiębiorcy Operator może wydłużyć ten okres do 150 dni.” Jak mówi zapis Umowy, Operator może w uzasadnionych przypadkach wydłużyć okres realizacji umowy do 150 dni. Uzasadnienie przypadki...

Poniżej Operator Makroregionu 5 przedstawia Listę rankingową I tury w ramach III rundy naboru wniosków zgłoszeniowych w ramach projektu pt: „Akademia Kompetencji Menadżera odpowiedzią na zmiany gospodarcze w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim” nr WND-POWR.02.21.00- 00-AM19/20 realizowanego w ramach konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-01/20 – „AKADEMIA MENADŻERA 2”: Lista rankingowa I tura III naboru wniosków rundy...

W przypadku realizacji usług zdalnych Operator informuje, iż od dnia 17.05.2021 r. zaczął obowiązywać dokument Standard Usług Zdalnych (załącznik nr 5 do Regulamin-Bazy-Usug-Rozwojowych-z-dnia-17.05). W związku z powyższym w przypadku realizacji przez Przedsiębiorstwo usług w trybie zdalnym Operator rezerwuje sobie możliwość dokonania weryfikacji spełniania standardów opisanych w ww. dokumencie. Weryfikacja będzie dokonywana równolegle z kontrolą poprawnością...

KontaktZDZ Poznań
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań
507 077 758, 507 081 240
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/mapa1.png
Osoby do kontaktu
Anna Turecka 507 081 240
Magdalena Konieczna 507 077 758
Rafał Stachowiak 507 077 758
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ZDZ Poznań. All rights reserved.

http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/fundusze-europejskie-logotypy1-scaled.jpg