Nabór – II tura w ramach VII rundy naboru formularzy zgłoszeniowych

31 maja 2022

Uprzejmie informujemy, iż II nabór w ramach VII rundy naboru formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw do udziału w projekcie nr WND_POWR.02.01.00-00-AM19/20 pt:. „Akademia Kompetencji Menadżera odpowiedzią na zmiany gospodarcze w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim” realizowanego w ramach konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-01/20  „Akademia Menadżera MMŚP 2” zostanie przeprowadzona w terminie:

Od  08.06.2022 r. godz. 9.00 –  Do 15.06.2022 godz. 9.00 

Alokacja przewidziana na II nabór w ramach VII rundy naboru: 323 520,00 PLN

PILNE!!!!

Z uwagi na osiągnięcie zakładanych wskaźników dot. mikroprzedsiębiorstw założonych przez Operatora dla realizowanego projektu, nabór w dniu 31.05.2022 r. zostanie skierowany wyłącznie do małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Zaktualizowany został również Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie z dnia 31.05.2022) w zakresie:

– Maksymalnej kwoty wsparcia (dofinansowania) przypadającego na przedsiębiorstwo:

Małe przedsiębiorstwo – 15 680,00 PLN (w tym: 3 680,00 PLN przygotowanie analizy)

Średnie przedsiębiorstwo – 16 480,00 PLN (w tym: 4 480,00 PLN przygotowanie analizy)

 

– Terminy w:

* § 5 pkt 11 oraz pkt. 23 na 7 dni

* § 13 – Proces rekrutacji – Etap I,II,III  pkt 2 na 7 dni

* § 7  – Procedura udzielania wsparcia -Przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy wsparcia do skorzystania z pierwszej usługi rozwojowej za pośrednictwem BUR, z wykorzystaniem nadanego mu numeru ID wsparcia. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich usług rozwojowych w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich usług rozwojowych nie później jednak niż do 30.09.2022 r

 

Ponadto przypominamy, iż z uwagi na zmianę siedziby Operatora Makroregionu 5 prosimy by wszelką korespondencję papierową adresowaną do Operatora kierować na adres:

Zakład Doskonalenia Zawodowego, Metalowa 4, 60-118 Poznań.

 

Operator zastrzega, możliwość zakończenia danej rundy naboru w chwili wpłynięcia wniosków rekrutacyjnych na łączną kwotę przekraczającą 150% przewidzianej alokacji na daną rundę naboru.

Procedura rekrutacyjna odbędzie się elektronicznie poprzez Portal Operatora https://am2-zdz.pl

Instrukcja składania wniosków w Portalu Operatora udostępniona jest na stronie: http://akademiamenadzeramsp.pl/2020/09/23/instrukcja-skladania-wniosku-w-portalu-operatora/

Przedsiębiorcy, którzy złożyli formularz rekrutacyjny PARP na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz-1#formularz

otrzymali dane dostępowe (login, hasło) do portalu Operatora https://am2-zdz.pl  obsługującego realizację projektu.

Operator dokonuje refundacji jednorazowo za całą Umowę wsparcia po przedstawieniu dokumentów za wszystkie usługi rozwojowe zrealizowane w ramach  umowy wsparcia. Nie ma możliwości dokonywania refundacji cząstkowych.

KontaktZDZ Poznań
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Metalowa 4
60-118 Poznań
507 077 758, 507 081 240
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/mapa1.png
Osoby do kontaktu
Anna Turecka 507 081 240
Magdalena Konieczna 507 077 758
Małgorzata Kaniewska 603 138 382
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ZDZ Poznań. All rights reserved.

http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/fundusze-europejskie-logotypy1-scaled.jpg